• Camlı akış göstergeleri (Sight flow indicators)
  • Gösterge camları (Sight windows)