SERKON OLARAK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Yönetim sisteminin sürekli iyileşmesini sağlamak,
 • Kaliteli hizmet anlayışıyla Kontrol vanaları, Emniyet vanaları elektronik ve mekanik ölçü kontrol cihazları sektöründe saygın bir yer edinmek,
 • Kurumsallaşmak,
 • Çalışma ortamını sürekli iyileştirmek,
 • Motivasyon,
 • Sektördeki gelişmeleri takip ederek, teknoloji ve personel alanlarında sürekli gelişim ve verimlilik,
 • Ulusal / Ulaslararası standartlara uygunluk,
 • Müşteri memnuniyeti,
 • Ekip çalışması,
 • Uluslararası kuruluş olmak,
 • Çalışanların mutluluğu, Dürüstlük Biz çalışanların katılımı ile yukarıda belirtilen prensipler doğrultusunda sağlanacak gelişme, firmamızın ve bizim geleceğimizin güvencesidir.

SERKON OLARAK İSG POLİTİKAMIZ

En değerli kaynak olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi, Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,
Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,
Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı, TAAHHÜT EDERİZ.

SERKON OLARAK ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Şirketimizin merkez ve dış birimlerinde çalışan tüm personelinin çevre bilincinin geliştirilerek sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturacağımızı, Bu bağlamda; resmi, gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak çevresel etkileri minimuma indirmek suretiyle doğal çevreyi koruyacağımızı, Teknoloji – Ekonomi – Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi olarak belirleyeceğimizi, Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir çevre politikasına öncelik vereceğimizi, TAAHHÜT EDERİZ.